Životní cyklus produktů ESET

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Politiky poskytování podpory: kategorie B

Platí pro následující kategorie produkty a kategorie produktů:

Kategorie produktu B

On-premise konzole pro vzdálenou správu

ESET PROTECT On-Prem, (dříve známý jako ESET PROTECT, ESET Security Management Center, ESET Remote Administrator)

 

ESET Management Agent

ESET Management Agent

Pravidla přechodu na jiné úrovně podpory

Po datu vydání aktualizace funkcí produktu v kategorii B získáte šest měsíců úplné podpory a poté dva roky částečné podpory. Poté tato verze produktu dosáhne konce životního cyklu.

Doba úplné podpory nejnovější verze produktu může být prodloužena, pokud během úplné podpory nebude vydána žádná další aktualizace funkcí. V takovém případě se datum ukončení úplné podpory rovná datu vydání následné aktualizace funkcí. (I když se však konec úplné podpory posune, datum konce životního cyklu dané verze produktu zůstává stejné. Po období úplné podpory vždy následuje období částečné podpory.)

Specifika úrovní podpory

Rozsah úrovní podpory je vysvětlen v sekci Úrovně podpory. Kromě toho se na produkty v této kategorii vztahují následující specifika:

OkÚplná podpora

Podpora vývoje – opravy obvykle řeší větší a menší zranitelnosti a závažné chyby.

Kompatibilita s operačními systémy – společnost ESET obvykle nemění již vydané verze tak, aby byly kompatibilní s nově vydanými verzemi operačních systémů, a pokud se tak rozhodne, je to zohledněno v online dokumentaci k dané verzi produktu


WarningČástečná podpora

Dokumentace – aktualizaceDatabáze znalostí a online nápovědy jsou zaručeny pouze v případě kritických problémů (například těch, které brání základní funkčnosti produktu)