Koniec okresu użytkowania produktów ESET

 

Czy to mnie dotyczy? | Ogłoszenia | Co oznacza termin „Koniec okresu użytkowania”? | Aktualizacja | Data zakończenia okresu użytkowania

 

 

Czy koniec cyklu życia dotyczy mojej wersji produktu?

 

 

Ogłoszenia

 

 

Co oznacza termin „Koniec okresu użytkowania” (End of life)?

W odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia musimy również uaktualnić produkty ESET.
Starsze produkty ESET nie gwarantują najnowocześniejszej ochrony, zgodności z nowymi systemami operacyjnymi itp.

Więcej informacji

 

 

 

Potrzebujesz pomocy dotyczącej uaktualnienia produktu ESET?

Uaktualnij swoją ochronę za darmo i zacznij korzystać z najnowszych funkcji.

 

Wybierz odpowiednią opcję z podanych poniżej:

Bądź informowany o nowych wersjach produktów

 

Korzyści z aktualizacji produktów ESET:

Nieustannie dbamy o to, aby w najnowszych wersjach naszych produktów zabezpieczających były używane najbardziej zaawansowane technologie zabezpieczeń, oraz o to, aby produkty te były w pełni zgodne z aktualizacjami systemu Windows. Pobierz najnowszą wersję produktu zabezpieczającego obsługiwanego przez Twój system operacyjny, aby zapewnić najwyższą wydajność i stabilność.Zgodność „day-one” z aktualizacjami systemu Windows

detection-performanceUlepszone wykrywanie, bezpieczeństwo i wydajność

Każda nowa wersja produktów ESET zawiera wiele poprawek i ulepszeń. Obecni klienci posiadający ważną licencję na produkt ESET mogą bezpłatnie przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji tego samego produktu.Najnowsze wersje produktu są zawarte w licencji

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o datach dotyczących końca okresu użytkowania produktów?

Sprawdź, czy problem związany z końcem okresu użytkowania produktów dotyczy aktualnie używanego przez Ciebie produktu ESET.

 

Data zakończenia okresu użytkowania i zasady dotyczące:

 

Co się stanie z moją wersją produktu?

Zobacz, które wersje produktów ESET uzyskają status zakończenia wsparcia w tym roku.

 

Produkty, które mają zostać zakończone

Cykl życia wielu produktów ESET dobiega końca, co oznacza, że wszystkie wersje tych produktów zostaną wycofane. Zapoznaj się z poniższą listą produktów biznesowych i produktów dla użytkowników domowych, które ulegną rozwiązaniu, oraz odpowiednimi datami ich zakończenia.

 

 

Jeśli napotkasz wyzwania związane z polityką końca okresu użytkowania, ESET Extended Support może przez określony czas pomóc w przezwyciężeniu skomplikowanego planowania aktualizacji, wysokich kosztów infrastruktury, złożonego środowiska sieciowego, ciągłości biznesowej lub braku zasobów ludzkich.