Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vysvetlenie produktových tabuliek

Produkt môže byť označený štítkami Údržba alebo Ukončený životný cyklus, ktoré sa vzťahujú na fázu životného cyklu produktu. Produkt, ktorý takéto označenie nemá, je v aktívnom vývoji.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Stĺpec

Popis

Verzia

Hlavné vydanie konkrétneho produktu ESET.

Dátum pôvodného vydania

Dátum vydania hlavnej verzie alebo dátum, kedy sa konkrétna hlavná verzia produktu ESET stala všeobecne dostupnou.

Najnovšia zostava (build)

Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET.

Dátum vydania najnovšej zostavy

Dátum vydania najnovšej zostavy alebo dátum, keď sa najnovšia verzia produktu ESET stala všeobecne dostupnou.

Aktuálny stav

Aktuálne poskytovaná úroveň podpory.

Plná podpora

Podrobnosti o plnej podpore vrátane dátumu, do ktorého je poskytovaná plná podpora, alebo dátumu, keď produkt prešiel z plnej podpory na obmedzenú podporu.

Obmedzená podpora

Podrobnosti o obmedzenej podpore.