Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vysvetlenie produktových tabuliek

Produkt môže byť označený štítkami Údržba alebo Ukončený životný cyklus, ktoré sa vzťahujú na fázu životného cyklu produktu. Produkt, ktorý takéto označenie nemá, je v aktívnom vývoji.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Hlavička stĺpca

Popis

Verzia

Verzia aktualizácie funkcií konkrétneho produktu ESET.

Dátum pôvodného vydania

Dátum vydania aktualizácie funkcií alebo dátum, keď sa konkrétna aktualizácia funkcií produktu ESET stala dostupnou.

Najnovšia zostava (build)

Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET.

Dátum vydania najnovšej zostavy

Dátum vydania najnovšej zostavy alebo dátum, keď sa najnovšia verzia produktu ESET stala dostupnou.

Aktuálny stav

Aktuálne poskytovaná úroveň podpory.

Plná podpora

Podrobnosti o plnej podpore vrátane dátumu, do ktorého je poskytovaná plná podpora, alebo dátumu, keď produkt prešiel z plnej podpory na obmedzenú podporu.

Obmedzená podpora

Podrobnosti o obmedzenej podpore.