Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úvod

Cieľom tohto dokumentu je predstaviť politiky životného cyklu produktov spoločnosti ESET a politiky poskytovania podpory pre jednotlivé produkty, ako aj politiky, ktorými sa riadime pri podpore rôznych operačných systémov.

Tento dokument by mal slúžiť ako zdroj informácií pre firemných zákazníkov spoločnosti ESET, ktorým môžu jasné a predvídateľné politiky životného cyklu produktov výrazne pomôcť pri efektívnom plánovaní IT bezpečnosti. Veríme, že tento dokument pomôže organizáciám mať vždy aktuálne bezpečnostné politiky, čím predídu narušeniam firemnej prevádzky.

Dokument o životnom cykle produktov vychádza z osvedčených postupov v IT sfére, ako aj všeobecne uznávaných noriem. Politiky sa uplatňujú na všetky existujúce produkty a ich verzie, pričom rešpektujú záväzky, ktoré máme voči zákazníkom z minulosti. Definovali sme kategórie produktov a pre každú z nich sme vytvorili politiku poskytovania podpory. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako funguje číslovanie verzií, či vysvetlenie fáz životného cyklu produktov.

home-icon_16x16 Kliknutím sem si zobrazíte politiku životného cyklu produktov ESET určených pre domácnosti.