Úvod

Cieľom tohto dokumentu je predstaviť politiky životného cyklu produktov spoločnosti ESET a politiky poskytovania podpory pre jednotlivé produkty, ako aj politiky, ktorými sa riadime pri podpore rôznych operačných systémov.

Tento dokument by mal slúžiť ako zdroj informácií pre firemných zákazníkov spoločnosti ESET, ktorým môžu jasné a predvídateľné politiky životného cyklu produktov výrazne pomôcť pri efektívnom plánovaní IT bezpečnosti. Veríme, že tento dokument pomôže organizáciám mať vždy aktuálne bezpečnostné politiky, čím predídu narušeniam firemnej prevádzky.

Dokument o životnom cykle produktov vychádza z osvedčených postupov v IT sfére, ako aj všeobecne uznávaných noriem. Politiky sa uplatňujú na všetky existujúce produkty a ich verzie, pričom rešpektujú záväzky, ktoré máme voči zákazníkom z minulosti. Definovali sme kategórie produktov a pre každú z nich sme vytvorili politiku poskytovania podpory. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako funguje číslovanie verzií, či vysvetlenie fáz životného cyklu produktov.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že každá zmena môže byť náročná, najmä v podnikateľskom prostredí. Preto okamžite po implementácii našej novej politiky spustíme ročné prechodné obdobie. Počas tohto obdobia budú aj naďalej dostávať aktualizácie modulov tie verzie produktov, ktoré v dôsledku novej politiky prejdú z aktuálnej fázy základnej/obmedzenej podpory do fázy ukončenia životného cyklu. Základná podpora garantuje iba aktualizácie detekčného jadra (predtým známeho ako „vírusová databáza“). Počas prechodného obdobia budú aktualizácie jadra a modulov aj naďalej dostupné pre verzie produktov s končiacim životným cyklom. Bude sa to týkať aj tých verzií, ktoré by počas tohto obdobia prirodzene prešli do fázy ukončenia životného cyklu.

home-icon_16x16 Kliknutím sem si zobrazíte politiku životného cyklu produktov ESET určených pre domácnosti.