Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Microsoft a operačný systém Windows

Kompatibilita so staršími verziami

V prípade systémov Windows 10 a 11 sa snažíme, aby naše budúce aktualizácie funkcií boli kompatibilné so všetkými verziami systémov Windows 10 a 11, ktoré spadajú do obdobia 30 mesiacov pred dátumom vydania nášho produktu.

Napríklad produkt pre koncové zariadenia vo verzii 8.x vydaný počas decembra 2020 je kompatibilný s verziami Windows 10 vydanými najviac 30 mesiacov predtým (jún 2018) alebo počnúc verziou Windows 10 1803.

Kompatibilita s novšími verziami

Pokiaľ ide o kompatibilitu s budúcimi verziami systému Windows, naše produkty pre koncové zariadenia budú dostávať aktualizácie zaisťujúce kompatibilitu s Windows 10 a 11, kým budú v plnej podpore, ako je definované v predchádzajúcej kapitole. Tieto aktualizácie sa poskytujú prostredníctvom servisných aktualizácií. Napríklad produkt pre koncové zariadenia vo verzii 7.3 je kompatibilný so systémom Windows 10 verzie H2/2022.

V prípade starších verzií systému Windows (8.1 a skorších) sme viazaní existujúcimi záväzkami a udelili sme výnimku z pravidla.

Prehľad aktuálne podporovaných verzií systému Windows jednotlivými verziami produktov ESET nájdete v sekcii Prehľad podpory operačných systémov.


important

Inštalácia či aktualizácia produktov ESET vydaných po júli 2023 vyžaduje na všetkých operačných systémoch Windows podporu služby Azure Code Signing. Viac informácií.