Na inštaláciu alebo aktualizáciu produktov ESET sa vyžaduje aktualizácia operačného systému

Ktorú verziu operačného systému Windows používam?

 

Čo sa stane?

Z dôvodu zrušenia programu týkajúceho sa krížového podpisovania (cross-signing) spoločnosťou Microsoft bude musieť spoločnosť ESET plne prejsť na používanie služby Azure Code Signing (ACS). Podpora ACS je už súčasťou všetkých vydaní Windows 11 a Windows 10 vo verzii 21H2 a novších. Predchádzajúce verzie Windows 10 a iných operačných systémov Windows musia mať nainštalované príslušné aktualizácie KB, ktoré zavádzajú toto podpisovanie a ktoré boli prvýkrát vydané v septembri a októbri 2021.

Používatelia operačných systémov Windows a Windows Server potrebujú na inštaláciu alebo aktualizáciu dotknutých produktov ESET (uvedených nižšie) vydaných po konci júla 2023 príslušné aktualizácie operačného systému. Bez potrebných aktualizácií operačného systému nebude možné nainštalovať ani aktualizovať produkty ESET (vrátane aktualizácií zabezpečenia a stability) uvedené nižšie.

Existujúce inštalácie produktov ESET nebudú ovplyvnené a budú aj naďalej dostávať aktualizácie modulov.

 

Čo by ste mali urobiť?

Používatelia, ktorí dostávajú automatické aktualizácie systému Windows, sú chránení. Ak chcete aktualizovať operačný systém, postupujte podľa oficiálnych pokynov spoločnosti Microsoft: KB5022661 – Podpora systému Windows pre program Azure Code Signing. Pri aktualizácii na Windows 10 22H2 použite podľa odporúčania nástroj Media Creation Tool.

Používatelia s offline prostredím alebo vypnutými automatickými aktualizáciami dôveryhodných koreňových certifikátov musia mať nainštalovanú certifikačnú autoritu Microsoft Identity Verification Root Certificate Authority 2020.

 

Ktorých produktov ESET sa problém týka?

Produkty určené pre firmy:

ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Security

ESET Server Security for Microsoft Windows Server

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security for IBM Domino

Produkty pre domácnosti:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

 

Dotknuté operačné systémy

Windows 7 SP1

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10, verzia 21H1 a všetky predchádzajúce verzie

Windows Server 2008 SP2

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

Používatelia s operačným systémom Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows Server 2008 R2 by tiež mali venovať pozornosť už ukončenej podpore týchto operačných systémov spoločnosťou Microsoft.

Týka sa to mojich systémov?

Ak spravujete koncové zariadenia pomocou konzoly na správu ESET PROTECT, môžete vytvoriť report so zoznamom dotknutých počítačov.

Časová os kompatibility s verziami produktov ESET

Bez podpory služby Azure Code Signing nebude možné vykonať inštaláciu ani aktualizáciu na novšie verzie produktov ESET, a to počnúc konkrétnym číslom verzie/zostavy.


note

Najnovšie zostavy vyžadujú podporu Azure Code Signing

Zostavy (buildy) uvedené v tabuľke obsahujú prvky blokujúce inštaláciu na operačných systémoch bez podpory služby Azure Code Signing. Používatelia sú informovaní prostredníctvom okna s oznámením. Automatické aktualizácie pre uvedené zostavy sa nedistribuujú na zariadenia bez podpory Azure Code Signing. Staršie zostavy, ktoré nevyžadujú podporu Azure Code Signing, zostanú dostupné na stránke stiahnutia produktov ESET a v repozitári ESET PROTECT On-Prem.

Produkt ESET

Od (číslo zostavy)

Dátum vydania

ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Security

10.1.2058.0, 10.1.2058.1

26. október 2023

10.0.2049.0

2. november 2023

9.1.2066.0

2. november 2023

8.1.2057.0

2. november 2023

7.3.2061.0

2. november 2023

ESET Server Security for Microsoft Windows Server

10.0.12014.0; 10.0.12014.1

26. september 2023

9.0.12018.0; 9.0.12018.1

26. september 2023

8.0.12015.0

31. október 2023

7.3.12012.0

31. október 2023

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

10.0.15004.0

3. október 2023

9.0.15005.0

3. október 2023

8.0.15011.0

7. november 2023

7.3.15005.0

7. november 2023

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

10.1.10012.0

19. september 2023

10.0.10017.0

12. október 2023

9.0.10011.0

12. október 2023

8.0.10023.0

8. november 2023

7.3.10017.0

8. november 2023

ESET Mail Security for IBM Domino

10.0.14006.0

25. október 2023

9.0.14007.0

25. október 2023

8.0.14013.0

15. november 2023

7.3.14005.0

15. november 2023

Produkty ESET pre OS Windows určené pre domácnosti*

17.0.15

15. november 2023

17.0.3.0 (beta)

16. august 2023

* Zahŕňa nasledujúce produkty: ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium, ESET Security Ultimate

 

Oznámenia v produktoch ESET

Od 10. júla 2023 sa v dotknutých produktoch ESET určených pre koncové zariadenia a servery, ako aj v správcovskej konzole ESET PROTECT zobrazujú oznámenia so správou „Verzia vášho operačného systému nie je aktuálna“. V prvej polovici septembra 2023 sa v znení tejto správy začalo objavovať hlásenie „Chýbajúca podpora pre službu Azure Code Signing“. Rovnaká správa sa bude zobrazovať aj v produktoch ESET pre domácnosti.

Správcovia budú môcť počas septembra 2023 skryť tieto správy cez rozšírené nastavenia. Ďalšie informácie o tom, ako skryť stavy aplikácie vo firemných produktoch ESET, nájdete v príslušnej časti dokumentácie:

Produkty ESET pre koncové zariadenia

Produkty ESET pre servery

ESET PROTECT

Posledná aktualizácia: apríl 4, 2024