Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pravidlá číslovania verzií

ESET sa pri číslovaní verzií produktov riadi normami v odvetví. Pozrite sa, čo znamenajú jednotlivé čísla vo verzii produktu:

Vysvetlenie číslovania verzií

ESET Endpoint Security verzia 9.0.2032.0

9.

Hlavná verzia

0.

Vedľajšia verzia/servisné vydanie

2032.

Číslo zostavy (buildu)/úroveň záplaty

0

Dodatočný rozlišovací prvok
(napr. jazyková verzia)

Generácia

Generácia je súbor verzií s rovnakým číslom hlavnej verzie (napríklad verzie 9.0.2032.0, 9.1.2051.0 alebo v krátkej forme 9.0 a 9.1 patria do generácie 9).

Hlavná verzia

Prechod na novšiu verziu zvyčajne zahŕňa celkovú údržbu hlavného produktu, zmenu architektúry produktu alebo ukončenie podpory staršej verzie operačného systému.

Vedľajšia verzia/servisné vydanie

Vyššie číslo znamená, že v porovnaní s predchádzajúcou verziou boli vykonané menšie opravy chýb a drobné zmeny funkcií.

Číslo zostavy (buildu)/úroveň záplaty

Označuje požadované automatické aktualizácie zabezpečenia a stability. Nedochádza k žiadnym zmenám funkčnosti.

Príklady

V celej politike životného cyklu produktov sa používajú pojmy generácia, hlavná verzia a vedľajšia verzia. Tu je niekoľko príkladov, akým číslam v označovaní verzií zodpovedajú:

Generácia

7.x, 8.x, 9.x

Hlavná verzia

7.0.x, 8.0.x, 9.0.x

Vedľajšia verzia

7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 8.1.x, 9.1.x

V pravidlách politiky životného cyklu produktov sa ďalej rozlišujú len vydania generácií, hlavných verzií a vedľajších verzií.