Koniec okresu użytkowania produktów ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czy mój produkt ESET jest obsługiwany?

Aby sprawdzić bieżący poziom pomocy technicznej dla produktu linii biznesowej, kliknij odpowiednią nazwę produktu poniżej.


note

Produkty wprowadzone na rynek po 1 października 2023 r.

Okres wsparcia aktualizacji funkcjonalności z końcem września 2023 r. jest określony przez bieżącą wersję zasad dotyczących wycofania z eksploatacji. Obsługa produktów wydanych przed tą datą jest zdefiniowana przez zasady dotyczące końca okresu użytkowania w wersji 1.5.

important Lista produktów ESET, których wsparcie zostanie zakończone

home-icon_16x16 Kliknij, aby wyświetlić szczegóły polityki „End of life” produktów ESET dla użytkowników domowych i małych firm