Koniec okresu użytkowania produktów ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Firma Microsoft i system operacyjny Windows

Zgodność wstecz

Zamierzamy zapewnić zgodność przyszłych głównych wersji produktów ze wszystkimi wersjami systemu Windows 10 z ostatnich 30 miesięcy, przy czym okres ten będzie liczony wstecz od daty wydania naszego produktu.

Na przykład stacja z produktem ESET w wersji 8.x wydanym w grudniu 2020 r. jest zgodna z wersjami systemu Windows 10 wydanymi do 30 miesięcy wcześniej (czerwiec 2018 r.) lub od wersji Windows 10 1803.

Zgodność w przód

Jeśli chodzi o przyszłą zgodność, nasze wersje produktów dla stacji roboczych otrzymają aktualizacje zgodności z systemami Windows 10 i 11, gdy będą objęte pełnym wsparciem, zgodnie z definicją w poprzednim rozdziale. Te aktualizacje zgodności są udostępniane za pośrednictwem aktualizacji obsługi. Na przykład program w wersji 7.3 jest zgodny z systemem Windows 10 w wersji H2/2022.

W przypadku starszych wersji systemu Windows jesteśmy związani istniejącymi zobowiązaniami, a od reguły wprowadzono różne wyjątki.

Aby zapoznać się z aktualnie obsługiwanymi wersjami systemu operacyjnego Windows według różnych wersji produktów ESET, zapoznaj się z sekcją Omówienie obsługi systemów operacyjnych .


important

Obsługa podpisywania kodu platformy Azure musi być zainstalowana we wszystkich systemach operacyjnych Windows, aby można było zainstalować lub uaktualnić produkty ESET wydane po lipcu 2023 r. Więcej informacji.


important

Ograniczona ochrona z powodu ograniczonych aktualizacji modułów

Ze względu na wygaśnięcie certyfikatu Microsoft Entrust 8 grudnia 2023 r. ESET nie będzie w stanie dostarczyć aktualizacji modułów w systemach operacyjnych, których dotyczy problem, po tej dacie. Moduły, których dotyczy problem, w produkcie ESET pozostaną w ostatniej wersji dostępnej przed tą datą. Więcej informacji dla Windows 7 i Windows 8.1 lub Windows Server 200 R2.