Koniec okresu użytkowania produktów ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Firma Microsoft i system operacyjny Windows

Zgodność wstecz

Zamierzamy zapewnić zgodność przyszłych głównych wersji produktów ze wszystkimi wersjami systemu Windows 10 z ostatnich 30 miesięcy, przy czym okres ten będzie liczony wstecz od daty wydania naszego produktu.

Na przykład stacja z produktem ESET w wersji 8.x wydanym w grudniu 2020 r. jest zgodna z wersjami systemu Windows 10 wydanymi do 30 miesięcy wcześniej (czerwiec 2018 r.) lub od wersji Windows 10 1803.

Zgodność w przód

Jeśli chodzi o przyszłą zgodność, nasze wersje produktów dla stacji roboczych otrzymają aktualizacje zgodności z systemami Windows 10 i 11, gdy będą objęte pełnym wsparciem, zgodnie z definicją w poprzednim rozdziale. Te aktualizacje zgodności są udostępniane za pośrednictwem aktualizacji obsługi. Na przykład program w wersji 7.3 jest zgodny z systemem Windows 10 w wersji H2/2022.

W przypadku starszych wersji systemu Windows jesteśmy związani istniejącymi zobowiązaniami, a od reguły wprowadzono różne wyjątki.

Aby zapoznać się z aktualnie obsługiwanymi wersjami systemu operacyjnego Windows według różnych wersji produktów ESET, zapoznaj się z sekcją Omówienie obsługi systemów operacyjnych .


important

Obsługa podpisywania kodu platformy Azure musi być zainstalowana we wszystkich systemach operacyjnych Windows, aby można było zainstalować lub uaktualnić produkty ESET wydane po lipcu 2023 r. Więcej informacji.