Verze produktů ESET, které v průběhu roku dosáhnou konce životního cyklu produktu a mohou přestat fungovat

V této sekci:

Dotčené produkty ESET určené pro domácnosti

Dotčené produkty ESET určené pro firmy

Co se stane s dotčenými produkty ESET PŘED dosažením konce životního cyklu produktu?

Co se stane s produkty pro koncová zařízení PO UKONČENÍ jejich životního cyklu?

Co se stane s konzolemi pro vzdálenou správu PO UKONČENÍ jejich životního cyklu?

Dotčené produkty ESET určené pro domácnosti

*) Konec daného měsíce, není-li uvedeno přesné datum

 

Dotčené produkty ESET určené pro firmy

*) Konec daného měsíce, není-li uvedeno přesné datum

 

Co se stane s dotčenými produkty PŘED dosažením konce životního cyklu produktu (End of Life)?

Stav ochrany vámi používaného produktu ESET se změní na oranžovou a zobrazí se informace týkající se nutnosti provedení aktualizace.

status_orange_blurred

V závislosti na typu, verzi a prostředí může dojít k vynucení automatické aktualizace produktu na novou verzi.
arrow_down_home        Další podrobnosti o procesu

 

Co se stane s produkty pro koncová zařízení PO UKONČENÍ životního cyklu (End of Life)?

Stav ochrany vámi používaného produktu ESET se změní na červenou, jakožto poslední varování.

status_red_blurred

Aktualizace modulů již nebudou poskytovány (všechny verze produktu budou brzy po datu konce životního cyklu odpojeny od aktualizačních serverů a ESET již nebude poskytovat údaje o datu ukončení podpory).
arrow_down_home Co jsou to aktualizace modulů a proč jsou potřeba?

Nebude dostupná podpora nových operačních systémů.

Na tyto verze produktů nebude poskytována technická podpora ani vydávány aktualizace zajišťující bezpečnost a stabilitu produktu.

Nebude se aktualizovat dokumentace ani vytvářet nová.

 

Co se stane s konzolí pro vzdálenou správu PO UKONČENÍ životního cyklu (End of Life)?

Nelze spravovat novější verze produktů na koncových zařízeních a údaje z těchto produktů mohou být zkreslené.

Nebude již možné vytvářet all-in-one instalační balíčky a instalační balíčky agentů.

Od určitého okamžiku nebude možné aktualizovat starší verze konzole na nejnovější verzi (například ESMC ve verzích starších, než 7.2.x, na nejnovější 7.2.11.3).

Možnost aktualizace na novější verzi konzole pro vzdálenou správu bude zachována.

 

Co udělat?

Pro zajištění maximální ochrany si nainstalujte nejnovější verzi produktu ESET:

Poslední aktualizace: duben 4, 2024