Giriş

Bu belgenin amacı, ürün yaşam döngümüze, Kullanım Ömrü Sonu (EOL) ilkelerine ve ESET bireysel ürünleri ve ürünle ilgili destek ilkelerine ilişkin prosedürleri tanıtmaktır. Müşterilerimizin mümkün olan en iyi korumaya sahip olmasını sağlamak için, EOL sürecini ilgili herkes için şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde iletmek istiyoruz.

Bu Kullanım Ömrü Sonu belgesinde, ürün kategorilerini tanımladık ve her biri için destek ilkeleri oluşturduk. Mevcut ürünlere ve sürümlere geriye dönük olarak yeni destek politikaları uygularken, müşterilerimize daha önce verdiğimiz taahhütleri yerine getirdik. Bu politikalar tutarlılığı sağlamak için gelecekteki tüm sürümlere kesinlikle uygulanacaktır.

Ayrıca, ürün versiyonları yaklaşımımız ve izlenecek yeni yönergeler için bir şablon hazırladık.

biz-icon_16x16 Kurumsal ürünler ESET Kullanım Ömrü Sonu politikasını görmek için burayı tıklayın