Životný cyklus produktov ESET

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Kompatibilita produktov ESET so súčasťami tretích strán

Produkty ESET a ich verzie môžu byť oficiálne kompatibilné s konkrétnymi aplikáciami alebo komponentmi tretích strán. Táto kompatibilita je definovaná v dokumentácii daného produktu alebo jeho verzie.

Ak tretia strana ukončí podporu svojich súčastí alebo zavedie technické obmedzenia vylučujúce kompatibilitu s produktmi ESET, produkt ESET môže s týmito komponentami čiastočne alebo úplne prestať fungovať. V takýchto prípadoch sa môže stať, že používatelia nebudú dostávať niektoré aktualizácie, napríklad servisné aktualizácie alebo aktualizácie špecifických modulov, alebo stratia niektoré funkcie produktu. Takáto situácia je mimo kontroly spoločnosti ESET a funkčnosť v týchto prípadoch nie je možné zaručiť. Spoločnosť ESET vyvinie maximálne úsilie na spoluprácu s tretími stranami pri adresovaní týchto problémov, ale nie je povinná poskytnúť riešenie.