Ak z nejakého konkrétneho dôvodu nemôžete aktualizovať Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2 a chcete, aby vás produkt ESET chránil, postupujte takto:

1.Skontrolujte potrebnú kompatibilitu s algoritmom SHA-2 na svojom systéme Windows Server.

2.Aktualizujte svoj produkt ESET na najnovšiu verziu.

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?