Keď používate Windows Server 2008 R2, môžete zaznamenať niektorý z týchto problémov:

arrow_down_home Váš produkt ESET pre Windows Server dosiahol koniec životného cyklu (EOL)

arrow_down_home Podpora pre Windows Server 2008 R2 bola ukončená

arrow_down_home Váš produkt ESET pre Windows Server nemusí byť plne kompatibilný s vaším operačným systémom

Odporúčame vám prejsť na verziu systému Microsoft Windows Server, ktorej životný cyklus sa ešte neskončil.

Posledná aktualizácia: február 8, 2024