Uaktualnij swój nieobsługiwany system operacyjny

Której wersji systemu operacyjnego Windows używam?

 

Co się stanie?

10 stycznia 2023 r. firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8.1 (w tym dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń).

Ze względu na możliwe zmiany wprowadzone przez firmę Microsoft, ESET może nie być w stanie wydać poprawek i aktualizacji modułów dla produktów ESET dla tych wersji systemu operacyjnego po dacie zakończenia wsparcia firmy Microsoft.

 

Zapewnienie kontynuacji aktualizacji modułów

Aktualizacje modułów dla ESET Endpoint Antivirus ESET Endpoint Security for Windows będą kontynuowane po wygaśnięciu certyfikatu Microsoft Entrust 8 grudnia 2023 r. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z aktualizacjami modułów po tej dacie.

Zalecamy zaktualizowanie wszystkich modułów w programie ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security oraz upewnienie się, że zainstalowano moduł aktualizacji w wersji 1036 lub nowszej.

Jak mogę sprawdzić aktualizacje modułów w moim produkcie ESET Endpoint?

 

Pomoc techniczna firmy ESET dla produktów działających w systemach operacyjnych Windows, których dotyczy problem

Produkt ESET

Ostatnia obsługiwana wersja

Nieobsługiwana wersja programu

Szczegóły

Produkty ESET dla systemu Windows przeznaczone dla użytkowników domowych

16.0

16.1 i nowsze

Strona pomocy

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Linux

9.1

10.0 i nowsze

 

ESET Endpoint Security for Windows

9.1

10.0 i nowsze

 

Komponenty ESET PROTECT

10.1

11.0 i nowsze

Strona pomocy

Jeśli konieczne jest dalsze korzystanie z wersji systemu Windows, których dotyczy problem, zalecane kompatybilne kombinacje produktów biznesowych firmy ESET to wersje wymienione w powyższej tabeli. Na przykład użyj programu ESET PROTECT 10.0 z programem ESET Endpoint Antivirus for Windows 9.1. Ze względu na ograniczenia dotyczące aktualizacji modułów zgodność tych wersji produktów ESET i systemów operacyjnych, których dotyczy problem, jest ograniczona po 8 grudnia 2023 r.

Pomoc techniczna dla systemu operacyjnego, którego dotyczy luka, może być kontynuowana dla innych produktów firmy ESET, ale nie jest to gwarantowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję wymagań systemowych na stronach pomocy.

Przeczytaj więcej w artykule Zakończenie wsparcia dla systemu Windows w 2023 r.

Windows 7, rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń, rok 3

Polityka cyklu życia systemu Windows 8.1

Zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla systemów Windows 7 i Windows 8.1

 

Już dziś uaktualnij produkt ESET i system operacyjny