Uaktualnij swój nieobsługiwany system operacyjny

 

Co się stanie?

Pomoc techniczna dla Windows Server 2008 R2* ze strony firmy Microsoft (w tym dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń) zakończyła się 10 stycznia 2023 r.

Ze względu na możliwe zmiany wprowadzone przez firmę Microsoft, ESET może nie być w stanie wydać poprawek i aktualizacji modułów dla produktów ESET dla tych wersji systemu operacyjnego po dacie zakończenia wsparcia firmy Microsoft.

* dotyczy również użytkowników Microsoft Small Business Server (SBS) 2011

 


important

Ograniczona ochrona z powodu ograniczonych aktualizacji modułów

Ze względu na wygaśnięcie certyfikatu Microsoft Entrust 8 grudnia 2023 r. ESET nie będzie w stanie dostarczyć aktualizacji modułów w systemach operacyjnych, których dotyczy problem, po tej dacie. Moduły, których dotyczy problem, w produkcie ESET pozostaną w ostatniej wersji dostępnej przed tą datą.

Moduły, których dotyczy problem:

Moduł obsługi systemu HIPS,

Moduł technologii Anti-Stealth,

Moduł ochrony sieci,

Moduł zapory.

 

Pomoc techniczna firmy ESET dla produktów biznesowych działających w systemach operacyjnych Windows, których dotyczy problem

Produkty serwerowe ESET w wersji 9.0, w szczególności

ESET File Security for Microsoft Windows Server,

ESET Mail Security for Microsoft Exchange,

ESET Security for Microsoft SharePoint Server,

i ESET Mail Security for IBM Domino

są ostatnimi, które obsługują wersje systemu Windows Server, których dotyczy problem. Nadchodzące wersje produktów serwerowych ESET (10.x i nowsze) nie będą obsługiwać wersji systemu Windows Server, których dotyczy problem. Ze względu na ograniczenia dotyczące aktualizacji modułów zgodność tych wersji produktów ESET i systemów operacyjnych, których dotyczy problem, jest ograniczona po 8 grudnia 2023 r.

Pomoc techniczna dla systemu operacyjnego, którego dotyczy luka, może być kontynuowana dla innych produktów firmy ESET, ale nie jest to gwarantowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję wymagań systemowych na stronach pomocy.

 

Uaktualnij produkt ESET dla Windows Server i system operacyjny do najnowszej wersji

Nie zalecamy używania wersji systemu operacyjnego Windows, która nie jest obecnie wspierana przez Microsoft. Dla tych systemów nie są wydawane poprawki i nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej ochrony.

 

Przeczytaj więcej w artykule Zakończenie wsparcia dla systemu Windows w 2023 r.

Windows Server 2008, rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń, rok 3

Windows Server 2008 R2, rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń, rok 3