Uaktualnij swój nieobsługiwany system operacyjny

 

Co się stanie?

10 stycznia 2023 r. firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemów Windows Server 2008 R2 i Microsoft Small Business Server (SBS) 2011 (w tym dodatkowych aktualizacji zabezpieczeń).

Ze względu na możliwe zmiany wprowadzone przez firmę Microsoft, ESET może nie być w stanie wydać poprawek i aktualizacji modułów dla produktów ESET dla tych wersji systemu operacyjnego po dacie zakończenia wsparcia firmy Microsoft.

 

Zapewnienie kontynuacji aktualizacji modułów

Aktualizacje modułów dla programów ESET Server Security i ESET Mail Security będą kontynuowane po wygaśnięciu certyfikatu Microsoft Entrust 8 grudnia 2023 r. Zalecamy ponowne uruchomienie urządzenia, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z aktualizacjami modułów po tej dacie.

Zalecamy zaktualizowanie wszystkich modułów w programie ESET Server Security i Mail Security oraz upewnienie się, że zainstalowano moduł aktualizacji w wersji 1036 lub nowszej.

 

Pomoc techniczna firmy ESET dla produktów biznesowych działających w systemach operacyjnych Windows, których dotyczy problem

Ostatnie produkty serwerowe ESET, które obsługują wersje systemu Windows Server, których dotyczy problem, to:

ESET File Security for Microsoft Windows Server wersja 9

ESET Mail Security for Microsoft Exchange wersja 9

ESET Security for Microsoft SharePoint Server wersja 9

ESET Mail Security for IBM Domino wersja 9

Nadchodzące wersje produktów serwerowych ESET (10.x i nowsze) nie będą obsługiwać wersji systemu Windows Server, których dotyczy problem. Ze względu na ograniczenia dotyczące aktualizacji modułów zgodność tych wersji produktów ESET i systemów operacyjnych, których dotyczy problem, jest ograniczona po 8 grudnia 2023 r.

Pomoc techniczna dla systemu operacyjnego, którego dotyczy luka, może być kontynuowana dla innych produktów firmy ESET, ale nie jest to gwarantowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję wymagań systemowych na stronach pomocy.

 

Uaktualnij produkt ESET dla Windows Server i system operacyjny do najnowszej wersji

Nie zalecamy używania wersji systemu operacyjnego Windows, która nie jest obecnie wspierana przez Microsoft. Dla tych systemów nie są wydawane poprawki i nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej ochrony.

 

Komponenty ESET PROTECT 10.1 są ostatnimi, które obsługują wersje systemu Windows Server, których dotyczy problem. Nadchodzące wersje komponentów ESET (11.0 i nowsze) nie będą obsługiwać wersji systemu Windows Server, których dotyczy problem.

Przeczytaj więcej w artykule Zakończenie wsparcia dla systemu Windows w 2023 r.

Windows Server 2008, rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń, rok 3

Windows Server 2008 R2, rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń, rok 3