Aktualizace produktu ESET se nezdařila

Nepodařilo se nám aktualizovat vámi používaný zastaralý produkt ESET na nejnovější verzi. Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a zanedlouho nebude schopen si z našich serverů stahovat aktualizace detekčního jádra ani programových modulů.

 

Co udělat?

step-1

Ověřte stav nainstalovaného produktu ESET

Máte administrátorský účet?
Pokud nejste správce systému, nemůžete provést aktualizaci svépomocí. Obraťte se prosím na správce vašeho počítače.

Je produkt ESET po neúspěšné aktualizaci funkční?
Po selhání aktualizace si, otevřete hlavním okno nainstalovaného produktu ESET a ujistěte se, že je plně funkční.
Pokud po neúspěšné aktualizaci produkt ESET v systému nemáte, případně je v hlavním okně zobrazeno warning Bezpečnostní upozornění, proveďte co nejdříve níže uvedené kroky.


important

Pokud potřebujete asistenci, obraťte se na naši technickou podporu a poskytněte specialistům níže uvedené informace:

Aktualizace selhala s chybou {GET_ERROR}.

Používáte {GET_PRODUCT} {GET_VERSION} na operačním systému {GET_OSNAME} {GET_BITNESS}.

step-2

Odinstalujte stávající produktu ESET, případně další bezpečnostní řešení

Jak ručně odinstalovat program ESET?

Nástroje pro odstranění nejznámějších antivirových programů

step-3

Naplánujte si přechod na novější operační systém

Přejděte na nejnovější verzi Windows 10 nebo Windows 11, jakmile to bude možné.

Poslední aktualizace: červenec 13, 2023