Príprava na budúce aktualizácie Windows 10 s produktom ESET

S postupným vývojom operačného systému Windows spoločnosť Microsoft ukončuje použitie funkcií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie starších produktov ESET. Najbližšie sa to stane s príchodom aktualizácie Windows, ktorá je naplánovaná na druhú polovicu roka 2021 (konečný dátum sa môže zmeniť v závislosti od rozhodnutia spoločnosti Microsoft).

Čo sa stane?

Ak sa pokúsite aktualizovať systém Windows 10 s nainštalovanou staršou verziou produktu ESET, zobrazí sa chybové hlásenie s výzvou na aktualizáciu produktu ESET na najnovšiu verziu. Dotknuté verzie produktu dosiahnu koniec životnosti najneskôr v decembri 2021.

Čo by ste mali urobiť?

Na zaistenie bezproblémových aktualizácií systému si nainštalujte najnovšiu verziu svojho produktu ESET.

Rozumiem, že musím svoj produkt aktualizovať. Hľadáte jednoduché riešenie s odkazom na stiahnutie?

Produkty ESET kompatibilné s budúcimi aktualizáciami Windows 10

Produkty ESET pre domácnosti vo verzii 13.2 a novších

Produkty ESET pre koncové zariadenia (ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security) pre Windows 7.3 a novšie verzie

ESET Security Management Center (ESMC) 7.2 a novšie verzie (rovnako aj ESET Management Agent 7.2)

 

Začnite s aktualizáciou svojho produktu ESET

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?