Používate produkty ESET na systéme Windows Vista alebo Windows 7?

Čo sa stane?

Produkty ESET nemusia správne fungovať na OS Windows Vista a Windows 7 bez aktualizovania systému.

Ktorú verziu operačného systému Windows používam?

Scenár č. 1
Produkt získava aktualizácie z oficiálnych aktualizačných serverov spoločnosti ESET

Na operačnom systéme bez podpory SHA-2 bude vaša verzia produktu ESET aj naďalej schopná aktualizovať väčšinu svojich modulov vrátane detekčného jadra. Nebudeme však vedieť opraviť alebo vylepšiť niektoré funkcie (napríklad Anti-Stealth, HIPS, Firewall). V konečnom dôsledku nebude váš produkt ESET schopný poskytovať dostatočnú a aktuálnu ochranu.

Váš produkt ESET navyše možno dosiahne v roku 2021 koniec životného cyklu.

Scenár č. 2
Aktualizácia pomocou aktualizačného mirrora

Po aktualizácii na operačné systémy bez podpory SHA-2 nebude váš produkt ESET najneskôr od konca marca 2021 schopný načítať všetky moduly. Niektoré moduly, napríklad Anti-Stealth, HIPS alebo Firewall, prestanú fungovať a stav ochrany vášho bezpečnostného produktu ESET sa zmení na červenú farbu. V konečnom dôsledku nebude program plne funkčný a schopný poskytovať dostatočnú ochranu.

Čo môžete urobiť?

Na zaistenie ochrany a získanie najnovších funkcií:

Používatelia systému Windows 7 si musia nainštalovať servisný balík SP1 a arrow_down_home potrebné aktualizácie operačného systému,

Windows Vista a Windows XP nepodporujú SHA-2, takže najnovšie verzie produktov ESET na týchto operačných systémoch nefungujú.

Neodporúčame používať verziu operačného systému Windows, ktorú spoločnosť Microsoft už nepodporuje. Nie sú k dispozícii bezpečnostné záplaty a nemôžeme zaručiť úplnú ochranu.

Upozornenia na problém s certifikátom SHA-1 v produktoch ESET

status_orange_sha1


status_red_blurred

Keďže ste si na Windows 7 nenainštalovali potrebné aktualizácie, stav ochrany vo vašom produkte ESET sa zmenil na žltú farbu a zobrazuje sa informácia o potrebe inštalácie servisného balíka SP1 s najnovšími aktualizáciami.
To isté platí pre používateľov Windows Vista, ktorým sa začne zobrazovať výzva na inštaláciu novšej verzie operačného systému.


Ak nebudete používať aktualizačné servery spoločnosti ESET podľa scenára č. 1 uvedeného hore, stav ochrany vášho produktu ESET sa zmení na červenú farbu.

Ďalšie informácie

Používam Windows Server 2003/2008

Spoločnosť Microsoft už viac neposkytuje podporu pre systém Windows Vista

Spoločnosť Microsoft už viac neposkytuje podporu pre systém Windows 7

V niektorých produktoch, ktorých sa týkal problém s certifikátom SHA-1, tento certifikát vypršal už 27. januára 2020

 

Začnite s aktualizáciou svojho produktu ESET a operačného systému

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?