Verzie produktov ESET, ktoré dosiahnu koniec životného cyklu v tomto roku

Čo znamená „koniec životného cyklu“?

V tejto fáze životného cyklu produktu neposkytujeme žiadnu podporu ani pomoc a rovnako nezaručujeme funkčnosť produktu ani aktualizácie modulov, a to bez ohľadu na aktuálne používanú verziu operačného systému. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je nasmerovať zákazníka na najvhodnejší spôsob aktualizácie na najnovšiu zodpovedajúcu verziu produktu.

 

Ktorých produktov ESET pre domácnosti sa to týka?

Produkt ESET

Verzia

Dátum účinnosti*

Poznámka

Produkty ESET pre OS Windows určené pre domácnosti

14.x

Október

Nevzťahuje sa na používateľov, ktorí majú povolené automatické aktualizácie, keďže tí už používajú najnovšiu verziu produktu.

ESET Mobile Security

6.x

Október

 

ESET Parental Control

3.x

Október

 

* Koniec daného mesiaca

 

Ktorých firemných produktov ESET sa to týka?

Produkt ESET

Verzia

Dátum účinnosti*

Poznámka

Produkty ESET pre koncové zariadenia s OS Windows

6.5.x

Február

V prípade systémov podporujúcich SHA‑2 budú aktualizácie modulov k dispozícii do 25. apríla 2022.
Na systémoch podporujúcich SHA‑1 budú aktualizácie modulov dostupné do decembra 2022.

ESET Server Security for Linux (formerly ESET File Security for Linux)

7.0.x a 7.1.x

16. marec

 

ESET Endpoint Antivirus for Linux

7.0.x

18. marec

 

ESET Endpoint Security for Android

2.10.x

Marec

 

ESET Enterprise Inspector

1.5.x

Máj

 

ESET Full Disk Encryption***

1.2.x

29. jún

 

ESET Full Disk Encryption for macOS***

1.2.x

20. október

 

Produkty ESET pre koncové zariadenia s macOS**

6.8.x a 6.9

Jún

 

ESET Security Management Center

7.1.x

Jún

 

ESET File Security VM rozšírenie pre Microsoft Azure

-

Jún

Začať s migráciou

Produkty ESET pre Windows Server

7.0.x až 7.2.x

Júl

Okrem ESET Mail Security for IBM Domino vo verzii 7.2

ESET Endpoint Encryption Client***

5.0.8

August

 

ESET Endpoint Encryption Server***

3.2

8. september

 

ESET Full Disk Encryption for macOS

1.2.x

20. október

 

ESET Endpoint Security for Android

2.11.x

Október

 

ESET Endpoint Security for Android

2.12.x

November

 

Produkty ESET pre koncové zariadenia s OS Windows

8.0.x

November

 

DEM for ConnectWise Automate

1.5.x

November

 

Produkty ESET pre Windows Server**

6.5.x

December

 

ESET Security Management Center

7.2.x

December

 

* Koniec daného mesiaca, ak nie je uvedený konkrétny deň v mesiaci

** Ukončenie životného cyklu produktov ESET pre Windows Server vo verzii 6.5 sa presúva z augusta 2021 na december 2022

** Ukončenie životného cyklu produktov ESET pre koncové zariadenia s macOS vo verziách 6.8 a 6.9 sa presúva z decembra 2021 na jún 2022

*** Produkt nedostáva aktualizácie modulov

 

Čo sa stane s dotknutými produktmi ESET PRED samotným ukončením životného cyklu?

Stav ochrany vášho produktu ESET sa zmení na oranžovú farbu a zobrazí sa informácia o potrebe aktualizácie produktu na najnovšiu verziu.

status_orange_blurred

Váš produkt ESET môže zaznamenať automatickú vynútenú aktualizáciu v závislosti od typu produktu, verzie a vášho prostredia.

Prečítajte si viac o procese ukončenia podpory produktu.

 

Čo sa stane PO ukončení životného cyklu?

Ako posledné pripomenutie sa stav ochrany vášho produktu ESET zmení na červenú farbu.

status_red_blurred

Po dátume ukončenia podpory stanovenom pre vašu verziu produktu už nebudú k dispozícii aktualizácie modulov. arrow_down_home Čo sú aktualizácie modulov?

Nebude dostupná podpora nových operačných systémov.

Pre tieto verzie produktu nebude poskytovaná technická podpora ani vydávané aktualizácie zaisťujúce bezpečnosť a stabilitu produktu.

Dokumentácia sa nebude aktualizovať ani sa nebude vytvárať nová.

 

Čo by ste mali urobiť?

Na zaistenie úplnej ochrany si nainštalujte najnovšiu verziu svojho produktu ESET:

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?