Ak používate produkt ESET pre Windows určený pre domácnosti

Používam verziu 9 a staršie

Kampaň zameraná na automatickú aktualizáciu starších produktov na novšie verzie prebehne na operačných systémoch kompatibilných s algoritmom SHA-256.

Dátum: jún 2021

Používam verziu 10 až 13.1

Možnosť aktualizovať produkt ESET na novšiu verziu je už aktívna. Kedykoľvek môžete manuálne prejsť na najnovšiu verziu.

Iné verzie

Ak používate najnovšiu verziu alebo máte povolené automatické aktualizácie, ukončenie životného cyklu produktu sa vás nijako netýka.

Ako zistím verziu svojho produktu? | Ako môžem bezplatne prejsť na novšiu verziu?

Neúspešná aktualizácia?

Používam Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10

Používam starší operačný systém (XP, Vista, 7)

 

Ak používate ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro

Používam verziu 5 a staršie

Kým produkt nedosiahne koniec životnosti alebo sa neskončí prechodné obdobie, nepocítite žiadnu zmenu.

Potom produkt prestane úplne fungovať.

Dátum: 28. február 2022

Používam verziu 6 a novšie

Ak používate najnovšiu verziu, ukončenie životného cyklu produktu sa vás nijako netýka. Pri inštalácii najnovšej verzie produktu ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro je potrebné mať operačný systém macOS vo verzii 10.12 alebo novšej:

[KB3241] Aktualizujte ESET Cyber Security alebo ESET Cyber Security Pro na najnovšiu verziu

 

Ak používate ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop

Od 3. augusta 2021 nie je možné stiahnuť ani aktivovať produkt ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop. Ak používate ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop, váš produkt bude dostávať aktualizácie a zabezpečovať ochranu po dobu jedného roka počnúc 3. augustom 2021.

[KB7911] Prejdite z ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop na ESET Endpoint Antivirus pre Linux.

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?