ESET vytvoril špeciálny aktualizačný server vyhradený na poskytovanie základných aktualizácií modulov používateľom so systémami, ktoré nie sú kompatibilné s algoritmom SHA-256 (SHA-2). V prevádzke bude len dočasne do 31. decembra 2021. Jeho URL adresa je: http://update.eset.com/legacy-sha1/

Tento server je dostupný len pre nasledujúce produkty:

produkty ESET vo verzii 6.6 a novších pre koncové zariadenia s OS Windows,

produkty ESET vo verzii 7.x a novších pre Windows Server.

Správcovia s lokálnymi aktualizačnými mirrormi ESET musia pre klientske zariadenia s operačným systémom bez podpory SHA-256 vytvoriť nový mirror alebo aktualizovať ten existujúci. Ostatné počítače (s podporou SHA-256) by sa mali naďalej aktualizovať zo štandardného mirrora.


important

Toto riešenie je dočasné!

Naďalej platí, že používatelia musia prejsť na operačné systémy kompatibilné s algoritmom SHA-256.

Pre koho je toto riešenie určené?

Toto dočasné riešenie je určené len pre používateľov s vlastnými lokálnymi aktualizačnými mirrormi obsluhujúcimi počítače, ktoré nie sú kompatibilné s algoritmom SHA-256. Ostatní používatelia by nemali meniť svoje nastavenia mirrora.

Používatelia s lokálnym mirrorom a zmiešaným prostredím (počítače kompatibilné aj nekompatibilné s algoritmom SHA-256) si musia pre dotknuté koncové zariadenia vytvoriť samostatný mirror.

Čo sú základné aktualizácie modulov?

Na operačnom systéme bez podpory SHA-2 bude vaša verzia produktu ESET aj naďalej schopná aktualizovať väčšinu svojich modulov vrátane detekčného jadra. Nebudeme však vedieť opraviť alebo vylepšiť niektoré funkcie (napríklad Anti-Stealth, HIPS, Firewall).

Čo môžete urobiť?

Použite dočasné riešenie pre systémy kompatibilné s algoritmom SHA-1

Prejdite na novšiu verziu produktu ESET a operačného systému

Prečítajte si viac o probléme s algoritmom SHA-1

 

Použitie dočasného riešenia

Najprv si vyberte z možností:

 

Zaistite si podporu po apríli 2021 prechodom na novšiu verziu

Naďalej platí, že používatelia musia prejsť na operačné systémy kompatibilné s algoritmom SHA-256 (vrátane najnovších verzií produktov).

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?