Keď používate Windows Server 2016, môžete zaznamenať niektorý z týchto problémov:

arrow_down_home Váš produkt ESET pre Windows Server dosiahol koniec životného cyklu (EOL)

arrow_down_home Váš produkt ESET pre Windows Server nemusí byť plne kompatibilný s vaším operačným systémom

arrow_down_home Nepodarilo sa načítať moduly

Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?