Zistite, či sa vás týka nejaký problém súvisiaci s EOL

 

step-1Vyberte produkt, verziu a operačný systém.

„Produkt“ znamená typ firemného produktu ESET, ktorý máte nainštalovaný na svojich zariadeniach a serveroch. Ak používate viacero produktov ESET, zopakujte tento postup pre každý z nich.

„Verzia“ znamená číslo verzie produktu ESET, ktorý máte momentálne nainštalovaný.

Skontrolujte si, ktorý produkt ESET pre domácnosti máte nainštalovaný a či ide o najnovšiu verziu.

Aká je najnovšia verzia firemných produktov ESET?

Vyberte príslušný operačný systém.

step-2Zistite, či sa produktu ESET, ktorý momentálne používate, týka nejaký problém súvisiaci s EOL.

step-3Postupujte podľa príslušných odporúčaní, aby ste si zachovali maximálnu ochranu.


Potrebujete pomôcť s vaším produktom ESET?