Správa mobilních zařízení (MDM) (on-premises) dosáhla konce životního cyklu

Správa mobilních zařízení (MDM) (on-premises) dosáhla konce životního cyklu

Správa mobilních zařízení (MDM) (také známá jako Mobile Device Connector) je komponenta ESET PROTECT On-Prem, která umožňuje spravovat ESET produkty na mobilních zařízeních v síťovém prostředí z jednoho centrálního místa. Komponenta MDM umožňuje správu mobilních zařízení se systémem Android a iOS zařízení a administraci zabezpečení mobilních zařízení z webové konzole ESET PROTECT.


important

Poslední verze Správy mobilních zařízení (MDM) je 10.0

ESET PROTECT Komponenta Správa mobilních zařízení/Mobile Device Management Connector (MDM/MDC) (pouze on-premises) dosáhla konce životního cyklu.

Doporučujeme provést migraci do cloudové verze ESET PROTECT a cloudové MDM.

Poslední aktualizace: březen 22, 2024